Aktualności

Europejska Współpraca Terytorialna - doświadczenia i perspektywy

07-09-2012
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprasza na konferencję Europejska Współpraca Terytorialna - doświadczenia i perspektywy. Celem spotkania jest zaprezentowanie EWT jako ważnego, skutecznego i atrakcyjnego instrumentu rozwoju regionalnego w kontekście toczącej się w Unii Europejskiej debaty o charakterze i kształcie programów po 2013 roku. 25 października 2012 r., Wrocław, Hotel Mercure  

Konkurs fotograficzny Komisji Europejskiej

17-07-2012
Zrób zdjęcie finansowanych przez UE projektów w swoim regionie − możesz wygrać sprzęt fotograficzny o wartości tysiąca euro i wycieczkę do Brukseli dla dwóch osób. Weź udział w konkursie fotograficznym, którego tematem przewodnim są projekty regionalne finansowane ze środków UE. Do udziału w konkursie kwalifikują się zdjęcia projektów otrzymujących wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) lub Funduszu Spójności. Na zdjęciach musi się znaleźć logo projektu – znajdziesz je na tablicy z informacjami dotyczącymi finansowania projektu i flagą UE. Fundusze unijne mają na celu przyczynić się do modernizacji słabiej rozwiniętych regionów UE i pomóc im w podjęciu wyzwań wynikających z globalizacji…

Konferencja zamykająca projekt REURIS (część druga) 20 czerwca 2012 r. w Katowicach

12-06-2012
Miasto Katowice zaprasza na drugą część konferencji zamykającej międzynarodowyprojekt REURIS (Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Nadrzecznych), któryjest dofinansowany w ramach Programu dla Europy Środkowej.Przedmiotem projektu REURIS było porównanie istniejących procedur iwypracowanie wspólnych zasad wdrażania długoterminowych planów rewitalizacjiwybranych dolin rzecznych.

Komitet Monitorujący warunkowo zatwierdził ostatnie projekty Programu

31-05-2012
W dniach 24-25 maja 2012 r. w Halle obradował Komitet Monitorujący Program dla Europy Środkowej. Podczas spotkania zatwierdzono warunkowo 23 projekty spośród 134 złożonych w trakcie czwartego, ostatniego już naboru. Wśród wybranych do dofinansowania projektów są dwa zgłoszone przez polskie samorządy: Województwo Wielkopolskie oraz Kostrzyn nad Odrą. Zawieranie umów o dofinansowanie z częścią zatwierdzonych projektów będzie uzależnione od akceptacji przez Komisję Europejską przesunięć w budżecie programu operacyjnego.

Konferencja „Odkrywając Europę Środkową” z udziałem Ministra Konrada Niklewicza

31-05-2012
W dniach 22-23 maja 2012 r. w Halle w Niemczech odbyła się doroczna konferencja transnarodowego Programu dla Europy Środkowej, tym razem pod hasłem „Odkrywając Europę Środkową". W wydarzeniu uczestniczyło ponad 250 gości.

Doroczna konferencja pt. „Odkrywając Europę Środkową” 22-23 maja br. Halle (Niemcy).

05-04-2012
Program dla Europy Środkowej zaprasza na dwudniową konferencję pt. „Odkrywając Europę Środkową", która odbędzie się 22-23 maja br. w Halle (Niemcy). Spotkanie to jest poświęcone rezultatom transnarodowych projektów a także dyskusji na temat strategicznych ukierunkowań w kontekście nowego okresu finansowania 2014-2020.

Ankieta dotycząca przyszłości współpracy w obszarze Europy Środkowej po roku 2013

04-04-2012
Zapraszamy do współpracy przy przygotowaniu programu przyszłej współpracy transnarodowej w obszarze Europy Środkowej. W tym celu prosimy o wypełnienie ankiety internetowej, posiadającej wersję polską. Ankieta dostępna jest pod adresem http://poll.oir.at/central2014 do 20 kwietnia Jej wypełnienie zajmie Państwu ok. 10 minut. Z góry dziękujemy za pomoc.

Konferencja „Zarządzanie terenami poprzemysłowymi w mieście” kończąca transnarodowy projekt COBRAMAN

03-04-2012
Zapraszamy do udziału w konferencji kończącej realizację transnarodowego projektu COBRAMAN tj. Menadżer do spraw koordynacji działań rewitalizacyjnych terenów poprzemysłowych, która odbędzie się 16 i 17 kwietnia 2012 r. w budynku Opery Nova w Bydgoszczy. Celem konferencji jest przedstawienie wyników osiągniętych w projekcie i stymulacja dalszego dialogu w zakresie rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Podczas konferencji polscy, niemieccy, czescy, włoscy i słoweńscy partnerzy projektu zaprezentują wyniki wspólnych działań w ramach trzyletniej współpracy.

Konferencja podsumowująca projekt FOKS

28-02-2012
Konferencja w Jaworznie w dniach 26-27 marca 2012 r. będzie elementem podsumowania  międzynarodowego naukowo-wdrożeniowego projektu FOKS (polska nazwa „Kluczowe źródła zagrożeń środowiskowych"), skupiającego partnerów z czterech państw Europy Środkowej: Polski, Czech, Niemiec i Włoch, wspierającego realizację celów Ramowej Dyrektywy Wodnej. Konferencja została objęta honorowym patronatem Pani Minister Rozwoju Regionalnego. W ramach spotkania zaprezentowane zostaną nowatorskie metody badań oraz działań naprawczych wraz z oceną ich skuteczności. Przedstawione zostaną różnice w podejściu do realizacji celów projektu w krajach partnerskich.

Ogromne zainteresowanie czwartym – ostatnim naborem projektów w Programie dla Europy Środkowej 2007-2013

03-02-2012
134 wnioski projektowe złożono w trakcie trwania czwartego - ostatniego już naboru projektów w transnarodowym Programie dla Europy Środkowej. 17 propozycji projektowych zostało złożonych przez polskich wnioskodawców wiodących. Alokacja dostępna na projekty otrzymane w czwartym naborze to obecnie 24 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kwotę tę mogą powiększyć oszczędności z kończących się projektów pierwszego konkursu. Obecnie wnioski projektowe przechodzą ocenę formalną.
Strona 19 z 19

Strona przechowuje oraz uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej w urządzeniu użytkownika wykorzystując mechanizm plików Cookies. Akceptacja lub brak zgodny na wykorzystywanie plików Cookies odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Nie pokazuj więcej tego komunikatu