Noty prasowe

Raport z wdrażania Programu dla Europy Środkowej (CENTRAL EUROPE Programme) w 2013 roku – podsumowanie

Program Europa Środkowa finansuje transnarodową współpracę pomiędzy regionami 8 państw Unii Europejskiej (Austrii, Czech, części Niemiec i Włoch, Węgier, Polski, Słowacji i Słowenii) oraz częścią Ukrainy. Obszar programu jest zróżnicowany pod względem geograficznym, gospodarczym i społecznym. Posiada on wiele atutów, ale stoją też przed nim liczne wyzwania, wpływające na rozwój regionalny. Wyzwania te zostały przeanalizowane przed określeniem czterech priorytetów strategicznych w 2007 r.

Wspierając 124 projekty dofinansowaniem w wysokości średnio 1,8 mln euro program zachęcał do współpracy ponad granicami, aby regiony Europy Środkowej zmieniały się na lepsze. Mówiąc precyzyjniej, współpraca transnarodowa stała się katalizatorem wdrażania inteligentnych rozwiązań stanowiących odpowiedź na wspólne wyzwania w obszarze innowacyjności, dostępności, środowiska i konkurencyjności regionalnej. Na współpracę przeznaczono tylko 0,07% budżetu polityki spójności, mówiąc inaczej, 22 eurocenty na obywatela obszaru programu na rok.

Większość projektów programu przyczyniło się już do realizacji celów strategii Europa 2020, jakimi są inteligentny, zrównoważony wzrost gospodarczy uwzględniający włączenie społeczne. Projekty wspierają inicjatywy flagowe, zwłaszcza Unię innowacji oraz Europę efektywnie korzystającą z zasobów. Niezależna ocena programu stwierdza, że "obecny Program dla Europy Środkowej już teraz jest dobrze ukierunkowany na przyszłość, a większość realizowanych w jego ramach projektów wykazuje silny związek z przyszłymi celami polityki UE"[1].

W 2013 r. projekty kontynuują tworzenie sieci oraz działania pilotażowe. W tym kontekście ewaluatorzy zauważyli, że "tworzenie narzędzi, które zostaną wykorzystane przez decydentów w walce ze skutkami kryzysu, potwierdza znaczenie zdefiniowanych problemów. Współpraca transnarodowa tworzy synergię między zasobami i wpływa na podniesienie poziomu wiedzy jak rozwiązywać aktualne problemy"[2].

Jednym z osiągnięć programu jest wsparcie konsorcjów w budowaniu trwałych partnerstw. Większość projektów tworzy efektywne struktury współpracy, które przynoszą korzyści w obszarach tak różnych jak ochrona przeciwpowodziowa, wykorzystanie energii geotermalnej czy propagowanie przyjaznych dla środowiska rozwiązań transportowych.

Podejście programu zorientowane na wyniki przyniosło pozytywne efekty także w 2013 r. W przypadku niemal połowy z 124 zatwierdzonych projektów (48%) planowane są inwestycje pilotażowe. Budżet zaplanowany na te inwestycje to ok. 10 mln euro, co stanowi 3,5% wszystkich środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów. Co więcej, 23 ze 124 projektów przygotuje duże inwestycje warte ok. 1,5 mld euro, z których 750 mln – jak wynika z raportów złożonych w 2013 r. – zostało już zainwestowane.

Ponadto, spośród 846 planowanych działań pilotażowych, takich jak strategie i szkolenia, do końca 2013 r. zrealizowano ok. 1/3. Liczba zrealizowanych działań szybko wzrośnie, ponieważ działania pilotażowe zwykle realizowane są pod koniec cyklu życia projektu.

Innym elementem godnym uwagi jest stopień zaangażowania instytucji prywatnych, które stanowiły 16 % wszystkich partnerów, czyli czterokrotne więcej niż zakładano w 2007 r. Stosunkowo duża atrakcyjność Programu dla Europy Środkowej dla partnerów prywatnych stanowi kolejny dowód na to, że podeście zorientowane na wyniki zostało wdrożone z sukcesami.

Podsumowując, w projektach bierze udział wiele różnych instytucji. Pozwoli to w przyszłości na uzyskanie efektu synergii oraz wzajemnego oddziaływania. Jednak przeszkody administracyjne w dalszym ciągu negatywnie wpływają na możliwości efektywnego angażowania się w projekty potencjalnych partnerów z UE, a także z regionów spoza UE, zlokalizowanych na obszarze objętym Programem.

Informacji na temat programu udziela (w języku angielskim):

 

Joint Technical Secretariat

CENTRAL EUROPE Programme

Kirchberggasse 33-35/11, A-1070 Vienna, Austria

Phone: +43-1-8908 088 2403

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Web: http://www.central2013.eu

Facebook: www.facebook.com/CentralEuropeProgramme

LinkedIn: www.linkedin.com/in/centraleuropeprogramme

Twitter: @CEProgramme

 

[1] Europa Środkowa – ewalucja ciągła – Raport końcowy (sekcja 2.1), Konsorcjum Soges S.p.A. – ERAC. Raport zatwierdzony przez Grupę Sterującą programu w listopadzie 2012 r.

[2] Op.cit.

 

 

Strona przechowuje oraz uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej w urządzeniu użytkownika wykorzystując mechanizm plików Cookies. Akceptacja lub brak zgodny na wykorzystywanie plików Cookies odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Nie pokazuj więcej tego komunikatu