Projekty programu Interreg Europa Środkowa zatwierdzone w 2. naborze - opis po polsku

10-04-2017

W krajach Europy Środkowej istnieje wiele wspólnych problemów, z którymi pojedyncze instytucje nie są w stanie sobie poradzić. Partnerzy projektów zatwierdzonych w drugim naborze programu Interreg Europa Środkowa wskazali na następujące wyzwania:

  • znikanie każdego roku wielu dobrze funkcjonujących przedsiębiorstw rodzinnych ze względu na niemożność znalezienia następców dla osób prowadzących działalność.
  • istotność gospodarki społecznej dla mniej uprzywilejowanych regionów, które stoją w obliczu negatywnych skutków zmian demograficznych i niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej.
  • małe i średnie firmy działające na rzecz integracji grup mniej uprzywilejowanych stoją w obliczu znacznych niedoborów wykwalifikowanej siły roboczej. Muszą także dostosować swoje umiejętności, aby odpowiedzieć na gwałtowne zmiany na rynku będące następstwem innowacji i postępu technologicznego.
  • znaczną część istniejących budynków zbudowano przed rokiem 1970 i w rezultacie ich wydajność nie jest zgodna z wymaganymi standardami efektywności energetycznej.
  • każdego dnia godziny szczytu na zatłoczonych drogach w Europie Środkowej powodują zanieczyszczenie powietrza, emisje CO2, hałas i wypadki.

Powyższe oraz inne zagadnienia zostaną podjęte w projektach transnarodowych, które w tym roku podpiszą umowę o dofinansowanie.
Oferta tematyczna programu Interreg Europa Środkowa zachęca, między innymi, do podejmowania konkretnych działań dotyczących ochrony zasobów kulturowych. Jeden z takich projektów zwrócił uwagę na postać św. Marcina - symbol dzielenia się - jednego z najpopularniejszych świętych w Europie Środkowej posiadającego tysiące pomników oraz towarzyszące tradycje ludowe i legendy podtrzymujące pamięć o nim. Miasta partnerskie projektu NewPilgrimAge znajdują się na europejskiej trasie kulturowej Via Sancti Martini. Łączą one siły, aby ożywić to dziedzictwo kulturowe i promować związane ze św. Marcinem wspólne europejskie wartości solidarności i gościnności.


Zachęcamy do zapoznania się z opisem projektów zatwierdzonych w drugim naborze.

Strona przechowuje oraz uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej w urządzeniu użytkownika wykorzystując mechanizm plików Cookies. Akceptacja lub brak zgodny na wykorzystywanie plików Cookies odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Nie pokazuj więcej tego komunikatu