Interreg Europa Środkowa: seminarium informacyjno-szkoleniowe w Warszawie - 10 października 2017 r. - materiały ze spotkania

08-08-2017

Materiały ze spotkania udostępnione są na stronie Europejskiej Wspólpracy Terytorialnej.

 

Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza na seminarium informacyjno-szkoleniowe przygotowujące polskie instytucje do trzeciego naboru wniosków w programie Interreg Europa Środkowa. Rejestracja online na spotkanie zostanie otwarta 25 sierpnia 2017 r.

Podczas spotkania:

  • Krajowy Punkt Kontaktowy przedstawi zasady trzeciego naboru projektów,
  • Centrum Projektów Europejskich opowie o wydatkach możliwych poniesienia w projekcie oraz sposobach ich rozliczania,
  • pracownicy Wspólnego Sekretariatu udzielą wskazówek w zakresie przygotowania i realizacji projektu,
  • beneficjenci projektów, które uzyskały już dofinansowanie, podzielą się doświadczeniami ze współpracy międzynarodowej w ramach realizowanych projektów.

Informacja o 3. naborze projektów.

Ramowy program spotkania.

Projekty, które mąją zostaą zaprezentowane przez beneficjentów:

FORGET HERITAGE

Projekt poszukuje metody zwiększenia potencjału sektora publicznego i prywatnego w zakresie zrównoważonego rozwoju za pomocą zasobów i dziedzictwa kulturowego w krajach Europy Środkowej. W wielu miastach znajdują się nieużywane zabytkowe budynki (dawne fabryki, szpitale, szkoły, koszary), będące częścią historii społeczności lokalnych. Obecnie pamięć o ich zabytkowym charakterze zanika, a same budynki wywierają negatywny wpływ na terenu otaczające, tworząc „luki urbanistyczne”. Celem projektu jest promowanie współpracy pomiędzy uczestniczącymi miastami w celu opracowania innowacyjnych, zrównoważonych i możliwych do powielania modeli zarządzania współpracą publiczno–prywatną w odniesieniu do opuszczonych obiektów historycznych (uznanych za obiekty dziedzictwa kulturowego) w drodze waloryzacji poprzez powołanie spółek kulturowych i kreatywnych.

Partnerzy z Polski, Włoch, Słowenii, Niemiec, Chorwacji, Czech i Węgier dysponują łącznie budżetem w wysokości 2 482 000 euro.

FABLAB NET

Projekt zrzesza laboratoria produkcyjne. Są to platformy prototypowania technicznego służące innowacyjności i wynalazczości, zachęcające do innowacji. Laboratoria przemysłowe mają za zadanie tworzyć personalizowane, unikalne przedmioty codziennego użytku, które nie powstają w drodze masowej produkcji. Zadaniem projektu jest rozbudowa międzynarodowych powiązań stowarzyszonych FabLabów z uczelniami i biznesem tak, aby wspólne konstruować innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne, zaś ambicją projektu jest umocnienie pozycji laboratoriów przemysłowych w biznesie. Laboratoria przyczyniają się do realizacji inteligentnego wzrostu opartego na włączeniu społecznym poprzez zmniejszanie nierówności w regionach w dziedzinie innowacji. Prototypy nowych produktów powstałych w FabLabs mogą stać się opłacalnymi i konkurencyjnymi produktami powszechnie dostępnymi na rynku Europy Środkowej.

W projekcie biorą udział partnerzy z Austrii, Chorwacji, Rep. Czeskiej, Niemiec, Węgrzech, Włoszech, Polski, Słowacji i Słowenii. Całkowity budżet projektu to 2 685 782,95 euro.

LUMAT (do potwierdzenia)

W ramach projektu polski beneficjent uzdrowi zwałowisko toksycznych odpadów pogórniczych, znajdujące się niemal w centrum miasta. Rewitalizację całych hektarów terenów skażonych umożliwi eksperymentalne sadzenie roślin wchłaniających metale ciężkie. Takich hałd odpadów na terenie Rudy Śląskiej znajduje się trzydzieści. Do każdej z nich może zostać zastosowane rozwiązanie testowane dzięki programowi Interreg Central Europe. Działania pilotażowe zostaną przeprowadzone również w innych krajach europejskich na podobnie zagrożonych terenach. Zadaniem partnerów będzie porównanie rezultatów i wspólne ustalenie najlepszego sposobu na uzdrawianie zwałowisk odpadów. Metodę tę będzie można zastosować do 30 hałd w Rudzie Śląskiej, 180 hałd w 6 innych miastach europejskich biorących udział w projekcie oraz do innych hałd poprzemysłowych. Partnerem wiodącym projektu jest polski Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

W ramach projektu partnerzy z 7 państw (Austrii, Republiki Czeskiej, Niemiec, Polski, Włoch, Słowacji i Słowenii) dysponują łącznie budżetem w wysokości 2 500 100 euro.

 

Strona przechowuje oraz uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej w urządzeniu użytkownika wykorzystując mechanizm plików Cookies. Akceptacja lub brak zgodny na wykorzystywanie plików Cookies odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Nie pokazuj więcej tego komunikatu