Instytucje programu

Skuteczność udzielania wsparcia z Programu dla Europy Środkowej zależy od jakości jego wdrażania. W celu zapewnienia skutecznego zarządzania i kontroli systemu oraz w celu sprostania wymogom UE, w skład struktury zarządzania programem wchodzą następujące instytucje:

Komitet Monitorujący

Złożony z przedstawicieli państw członkowskich uczestniczących w programie Komitet Monitorujący nadzoruje oraz zapewnia jakość i skuteczność wdrażania Programu, a także zatwierdza projekty, które otrzymają dofinansowania.

Instytucja Zarządzająca

Instytucja Zarządzająca – Miasto Wiedeń - odpowiada za zarządzanie i wdrażanie Programu zgodnie z rozporządzeniami UE.

Instytucja Certyfikująca

Instytucja Certyfikująca poświadcza, że wydatki w ramach programu są zgodne z przepisami krajowymi i unijnymi. Odpowiada również za przekazywanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne gopartnerom wiodącym projektów.

Instytucja Audytowa

Instytucja Audytowa zapewnia, że audyty projektów są przeprowadzane zgodnie z przyjętymi międzynarodowymi standardami weryfikowania zadeklarowanych wydatków.

Wspólny Sekretariat Techniczny

Wspólny Sekretariat Techniczny z siedzibą w Wiedniu wspiera Instytucję Zarządzającą i Komitet Monitorujący, a w uzasadnionych przypadkach również Instytucję Audytową w zarządzaniu i promocji programu. Udziela porad partnerom projektów i wnioskodawcom, zapewnia przeprowadzenie oceny projektów i odpowiada za monitoring ich realizacji.

Sieć Punktów Kontaktowych

Koordynowane przez Wspólny Sekretariat Techniczny Punkty Kontaktowe w państwach członkowskich uczestniczących w programie uzupełniają działania prowadzone przez Wspólny Sekretariat Techniczny poprzez promocję oraz dostarczanie wnioskodawcom informacji oraz porad, a także przez rozpowszechnianie osiągniętych rezultatów. Polski Punkt Kontaktowy funkcjonuje w strukturach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w Departamencie Współpracy Terytorialnej, a jego biuro znajduje się w Katowicach.

Skuteczność udzielania wsparcia z Programu dla Europy Środkowej zależy od jakości jego wdrażania. W celu
zapewnienia skutecznego zarządzania i kontroli systemu oraz w celu sprostania wymogom UE, w skład struktury
zarządzania programem wchodzą następujące instytucje:
Komitet Monitorujący
Złożony z przedstawicieli państw członkowskich uczestniczących w programie Komitet Monitorujący nadzoruje
oraz zapewnia jakość i skuteczność wdrażania Programu, a także zatwierdza projekty, które otrzymają
dofinansowania.
Instytucja Zarządzająca
Instytucja Zarządzająca – Miasto Wiedeń - odpowiada za zarządzanie i wdrażanie Programu zgodnie z
rozporządzeniami UE.
Instytucja Certyfikująca
Instytucja Certyfikująca poświadcza, że wydatki w ramach programu są zgodne z przepisami krajowymi i
unijnymi. Odpowiada również za przekazywanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
partnerom wiodącym projektów.
Instytucja Audytowa
Instytucja Audytowa zapewnia, że audyty projektów są przeprowadzane zgodnie z przyjętymi
międzynarodowymi standardami weryfikowania zadeklarowanych wydatków.
Wspólny Sekretariat Techniczny
Wspólny Sekretariat Techniczny z siedzibą w Wiedniu wspiera Instytucję Zarządzającą i Komitet Monitorujący,
a w uzasadnionych przypadkach również Instytucję Audytową w zarządzaniu i promocji programu. Udziela
porad partnerom projektów i wnioskodawcom, zapewnia przeprowadzenie oceny projektów i odpowiada za
monitoring ich realizacji.
Sieć Punktów Kontaktowych
Koordynowane przez Wspólny Sekretariat Techniczny Punkty Kontaktowe w państwach członkowskich
uczestniczących w programie uzupełniają działania prowadzone przez Wspólny Sekretariat Techniczny
poprzez promocję oraz dostarczanie wnioskodawcom informacji oraz porad, a także przez rozpowszechnianie
osiągniętych rezultatów. Polski Punkt Kontaktowy funkcjonuje w strukturach Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego, w Departamencie Współpracy Terytorialnej, a jego biuro znajduje się w Katowicach.

Strona przechowuje oraz uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej w urządzeniu użytkownika wykorzystując mechanizm plików Cookies. Akceptacja lub brak zgodny na wykorzystywanie plików Cookies odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Nie pokazuj więcej tego komunikatu