Innowacyjność

roll-up innovation

W tej zakładce znajdują się dokumenty dotyczące programu na lata 2007-2013. Informacje na temat programu Interreg Europa Środkowa (2014-2020) można znaleźć na stronie http://www.central2020.eu/ oraz w zakładce http://europasrodkowa.gov.pl/
interregce
.

Priorytet 1 – Wspieranie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej

Projekty realizowane w ramach tego priorytetu zmierzają do poprawy klimatu dla innowacji we wszystkich regionach i umożliwiają im lepsze wykorzystanie potencjału innowacyjnego. W tym celu projekty tworzą korzystne warunki ramowe dla innowacji oraz budują możliwości efektywnego transferu, a także zastosowania innowacji. Projekty promują rozwój wiedzy oraz pomagają w poprawie warunków ramowych dla edukacji oraz szkoleń.

Priorytet ten obejmuje następujące obszary interwencji:
1. Poprawa ramowych warunków dla innowacji,
2. Tworzenie możliwości dla rozprzestrzeniania i stosowania innowacji,
3. Wspieranie rozwoju wiedzy.

Podstawowymi grupami docelowymi są wszyscy krajowi, regionalni oraz lokalni decydenci oraz instytucje działające w dziedzinach: edukacji, badań, transferu wiedzy, technologii, rynku pracy, rozwoju regionalnego, takie jak: uniwersytety, lokalne i regionalne organy władzy, agencje rozwoju regionalnego, izby handlowe, uniwersytety, instytucje szkolnictwa wyższego, instytuty i inne placówki badawcze, stowarzyszenia, instytucje zajmujące się transferem technologii, ośrodki B+RT, regionalne międzynarodowe centra doskonałości B+RT, inkubatory przedsiębiorczości, ośrodki edukacyjno-szkoleniowe, usługi w zakresie rynku pracy, partnerzy społeczni, stowarzyszenia pracodawców, związki zawodowe, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz wszelkie grupy społeczne i ich przedstawiciele działający w danym obszarze interwencji.

Strona przechowuje oraz uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej w urządzeniu użytkownika wykorzystując mechanizm plików Cookies. Akceptacja lub brak zgodny na wykorzystywanie plików Cookies odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Nie pokazuj więcej tego komunikatu