System kontroli

W tej zakładce znajdują się dokumenty dotyczące programu na lata 2007-2013. Informacje na temat programu Interreg Europa Środkowa (2014-2020) można znaleźć na stronie http://www.central2020.eu/ oraz w zakładce http://europasrodkowa.gov.pl/
interregce
.

Zgodnie z Artykułem 16 Rozporządzenia EFRR, każde Państwo Członkowskie ustanowiło system kontroli umożliwiający zweryfikowanie dostarczenia współfinansowanych produktów i usług, zasadność wydatków zadeklarowanych w ramach projektów lub części projektów wdrażanych na jego terytorium, oraz zgodność tych wydatków i związanych z nimi projektów, lub części projektów, z przepisami Wspólnoty oraz przepisami krajowymi.

Na podstawie wybranego systemu każde państwo członkowskie wyznaczyło kontrolerów odpowiedzialnych za weryfikowanie legalności i prawidłowości wydatków zadeklarowanych przez każdego z partnerów wiodących biorących udział w projekcie. Jedynie ci kontrolerzy mają prawo przeprowadzania kontroli wydatków.

Ważne: Kontrola 1. stopnia dla polskich partnerów jest nieodpłatna

W Programie dla Europy Środkowej system kontroli 1. stopnia zależy od statusu polskiego partnera.

  1. W odniesieniu do projektów, w których partnerami są:
    • urzędy marszałkowskie
    • urzędy wojewódzkie
    • ministerstwa i inne instytucje centralne dopuszczony został zdecentralizowany system kontroli.
  2. Wyżej wymienione jednostki mogą skorzystać z wewnętrznej, odrębnej komórki, pełniącej funkcję kontrolera I stopnia. Kontroler ten musi zostać zaakceptowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przed raportowaniem i zatwierdzeniem pierwszych płatności, na podstawie "Wniosku o zatwierdzenie kontrolera projektu" do pobrania Partnerzy ci mogą także skorzystać z zewnętrznej, nieodpłatnej kontroli I stopnia, prowadzonej przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie.

  3. W odniesieniu do projektów, w których partnerami są instytucje inne niż wymienione w punkcie 1., przyjęty został scentralizowany system kontroli. Płatności dokonane przez polskich partnerów będą sprawdzane i zatwierdzane przez: Centrum Projektów Europejskich (więcej informacji w kontaktach).

Strona przechowuje oraz uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej w urządzeniu użytkownika wykorzystując mechanizm plików Cookies. Akceptacja lub brak zgodny na wykorzystywanie plików Cookies odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Nie pokazuj więcej tego komunikatu