ClusterCOOP

Główne informacje
Opis projektu
Cele projektu
Rezultaty

Enhancing Framework Conditions for an effective Transnational Cluster Cooperation in Central European

Priorytet: Innowacyjność
Obszar interwencji: 1.1 Poprawa ramowych warunków dla innowacji
Czas trwania: kwiecień 2011 - marzec 2014
Całkowity budżet:
w tym z EFRR:
2 053 050,00 €
1 698 513,50 €
Partnerzy: Hungarian Pole Programme Office Węgry (HU)
Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic Czechy (CZ)
CzechInvest, the Investment and Business Development Agency Czechy (CZ)
Ministry of Economy of the Slovak Republic Słowacja (SK)
Slovak Innovation and Energy Agency Słowacja (SK)
VDI/VDE Innovation + Technology GmbH Niemcy (DE)
Piemonte Region (Piemonte, IT) Włochy (IT)
University of Ljubjana Słowenia (SI)
Miasto Rzeszów Polska (PL)
Partner wiodący: Ministry of National Development (Kozep-Magyarorszag)
Kraj partnera wiodącego: Węgry (HU)
Osoba do kontaktu: Mr. György Szabó
Telefon: +36 1 4728789
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa:

Opis projektu

Innowacyjność to kluczowa siła napędowa wzrostu ekonomicznego, która ma zastosowanie do każdego sektora gospodarki. Europa musi poprawić swoje wyniki w zakresie innowacji, aby zachować wysoki i stale wzrastający poziom życia. Kluczowym fundamentem europejskiej gospodarki są małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP), więc wzmacnianie ich możliwości innowacyjnych jest niezwykle istotne, aby zagwarantować konkurencyjność i zrównoważony wzrost. Klastry MSP muszą zatem współpracować na wyższym poziomie transnarodowym, aby zapewnić nowe produkty, usługi i koncepcje, które będą konkurencyjne na poziomie unijnym i globalnym.

Rozważania te zaowocowały ideą konferencji na temat klastrów zorganizowanej w maju 2009r. przez partnerstwo stojące za ClusterCOOP, na której państwa grupy wyszehradzkiej (Węgry, Polska, Czechy, Słowacja) omawiały strategie usprawnienia współpracy z udziałem przedstawicieli na poziomie polityki, klastrów i ekspertów.

Tworzenie i poprawa warunków ramowych skutecznej współpracy transregionalnej i transgranicznej między klastrami w Europie Środkowej wymaga wspólnych działań decydentów. W wielu przypadkach ustawodawstwo jest obszarem postrzeganym przez ekspertów na temat klastrów Europy Środkowej jako wąskie gardło stojące na drodze udanej współpracy klastrów. Państwa/ regiony partnerskie wskazały podobne wyzwania dotyczące współpracy międzynarodowej między klastrami. Po pierwsze praktycznie nie istnieje synergia między politykami dotyczącymi krajowych/ regionalnych klastrów, a obecne ramy nie zachęcają do jakiejkolwiek formy współpracy.

Problemy te wymagają wspólnego działania w celu ich rozwiązania nie tylko w państwach V4, ale także w całej Europie Środkowej. W związku z tym zainicjowano projekt utworzenia transnarodowego partnerstwa, które ma na celu pracę nad rozwiązaniami i narzędziami do usprawnienia współpracy między klastrami a przez to wzmocnienia pozycji regionu Europy Środkowej w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Cele projektu

Decydenci na wszystkich poziomach powinni zapewnić najlepsze warunki ramowe sprzyjające innowacyjności, doskonałości i współpracy klastrów na terenie UE. Potrzebne są zatem wspólne wysiłki, aby osiągnąć większą synergię i komplementarność między różnymi politykami (i poziomami polityki), schematami finansowania, programami i inicjatywami. Zgodnie z powyższym projekt ClusterCOOP ma na celu stworzenie platformy do opracowania lepszych ram polityki dla rozwoju klastrów oraz wsparcie klastrów w celu lepszego wykorzystania ich możliwości innowacyjnych i poprawę ich konkurencyjności tak, aby – w dłuższej perspektywie – ich rozwój i skuteczna współpraca poprawiły pozycję regionu Europy Środkowej w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Projekt będzie dążył do wzmocnienia istniejących i tworzenia nowych synergii w ramach krajowych/ regionalnych polityk klastrowych i ram finansowania. Ułatwi on rozwój wschodzących gałęzi przemysłu dzięki transregionalnej współpracy klastrów i promocji przepływu informacji między nimi, a także zapewni wspólną bazę wiedzy dla klastrów Europy Środkowej, co ułatwi nawiązywanie przez nie kontaktów i współpracy.

Rezultaty

Wyniki projektu bezpośrednio przyczynią się do pogłębienia współpracy między klastrami. Zintegrowane działania w zakresie polityki i rozwiązania (prawne, ustawodawcze i instytucjonalne) zapewnią skuteczne wsparcie dla ponadregionalnej i transnarodowej współpracy między klastrami.

Opracowana zostanie Wirtualna Platforma Interaktywna, która - jako „Działanie pilotażowe połączone z inwestycją" – stanie się punktem odniesienia dla organizacji klastrów pozwalając im na wymianę myśli/ doświadczeń/ problemów/ wiedzy lub wyszukiwanie partnerów projektów. Umożliwi ona współpracę między różnymi właściwymi podmiotami i interesariuszami (klastrami, MSP, instytutami wiedzy, decydentami) i będzie służyć jako podstawa wieloletniej współpracy i możliwości rozwoju na większą skalę. Projekt zaowocuje również rozwojem nowych gałęzi przemysłu w różnych regionach i sektorach krajów partnerskich, a także narzędzi polityki wspierających pojawianie się tych gałęzi dzięki ponadregionalnej współpracy między klastrami.

Strona przechowuje oraz uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej w urządzeniu użytkownika wykorzystując mechanizm plików Cookies. Akceptacja lub brak zgodny na wykorzystywanie plików Cookies odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Nie pokazuj więcej tego komunikatu