EULAKES

Główne informacje
Opis projektu
Cele projektu
Rezultaty

European Lakes Under Environmental Stressors (Supporting lake governance to mitigate the impact of climate change)

EULAKES
Priorytet: Środowisko
Obszar interwencji: 3.2 Redukcja ryzyka oraz skutków zagrożeń naturalnych i wywołanych działalnością człowieka
Czas trwania: kwiecień 2010 - marzec 2013
Całkowity budżet:
w tym z EFRR:
2 910 799,00 €
2 291 771,15 €
Partnerzy: Environmental protection agency of Trento (Provincia Autonoma Trento) Włochy (IT)
Edmund Mach Foundation (Provincia Autonoma Trento) Włochy (IT)
Austrian Institute of Technology GmbH (Wien) Austria (AT)
Naturschutzbund Bergenland (Burgenland) Austria (AT)
University of Pannonia (Kozep-Dunantul) Węgry (HU)
The Lake Balaton Development Coordination Agency (LBDCA) (Del-Dunantul) Węgry (HU)
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Polska (PL)
National Research Council (Lombardia) Włochy (IT)
Partner wiodący: Lake Garda Community (Lombardia)
Kraj partnera wiodącego: Włochy (IT)
Osoba do kontaktu: Mr Nicola Gallinaro
Telefon: +39 0365 290411
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa: transenergy-eu.geologie.ac.at

Opis projektu

Większość jezior Europy Środkowej staje się coraz bardziej wartościowymi zasobami naturalnymi ściśle powiązanymi z rozwojem zrównoważonym w skali regionalnej. Zmiany temperatury wody, regionalne braki wody czy nierówna czasowa dystrybucja źródeł wód słodkich, wywołane przez zmiany klimatyczne, są pewnymi wstępnymi sygnałami ostrzegawczymi na przyszłość.

Projekt EULAKES ma na celu promowanie nowego zintegrowanego podejścia w celu poprawy zrównoważonego zarządzania jeziorami Europy Środkowej. EULAKES łączy ocenę wrażliwości i ocenę ryzyka, monitoring oraz zarządzanie środowiskowe. Celem EULAKES jest poprawa planowania i zarządzania partycypacyjnego jezior w celu reagowania na zmiany klimatu oraz inne środowiskowe czynniki zewnętrzne.

Dzięki aktywnej współpracy związanej z silnym transnarodowym partnerstwem, do przetestowania tego nowatorskiego podejścia wybrano cztery jeziora Europy Środkowej z rożnymi cechami charakterystycznymi. Jezioro Garda, Włochy, Jezioro Balaton, Węgry, Jezioro Neusiedl, Austria oraz Jezioro Charzykowskie, Polska, są tak zwanymi jeziorami wielofunkcyjnymi. Służą one jako potencjalne środowisko życia autochtonicznej fauny, źródło wody pitnej i mają wysoki potencjał rekreacyjny. W ciągu ostatnich 10 lat te ważne i różnorodne ekosystemy pokazują istotną wzrastającą wrażliwość w zakresie swojej funkcjonalności. Wpływy zmiany klimatu generują nowe scenariusze, jakie projekt EULAKES zamierza badać w celu wsparcia zarządzania na poziomie lokalnym, dla podejmowania przyszłych zrównoważonych decyzji na rzecz przyszłości rozwoju obszarów zbiorników wodnych.

Cele projektu

Projekt ma na celu wsparcie zrównoważonego zarządzania jeziorami Europy Środkowej poprzez promowanie kombinacji oceny wrażliwości i oceny ryzyka, monitoringu i partycypacyjnego planowania. Poprzez transnarodowe partnerstwo obejmujące 4 jeziora środkowoeuropejskie o rożnej charakterystyce oraz łączące badania naukowe i lokalne społeczności, projekt zintegruje ochronę wrażliwych ekosystemów jezior z rożnymi typami użytkowania (np. turystyka, rolnictwo, itp.) . Dla osiągnięcia tego celu, projekt po pierwsze przyczyni się do rozwoju i wdrożenia długoterminowych planów zarządzania jeziorami, które podkreślają zachowanie, zarządzanie i adaptację zasobów naturalnych, po drugie, promuje zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi jezior poprzez nowatorską platformę z udziałem wielu interesariuszy, po trzecie, buduje świadomość wśród lokalnych społeczności i rożnych sektorów, a po czwarte poprawi współpracę z innymi regionami jezior Europy Środkowej.

Specyficzne cele projektu obejmują między innymi generowanie wiedzy w celu optymalnej reakcji na zmiany klimatu dla rożnych typów jezior w Europie Środkowej, w celu rozwinięcia i wymiany wspólnych metod oraz opracowania i zastosowania narzędzi i podejścia w zakresie łagodzenia skutków i dostosowania do wpływów zmian klimatycznych oraz innych zewnętrznych czynników środowiskowych.

Rezultaty

Projekt EULAKES będzie wspierać aktualizację istniejących systemów monitoringowych oraz wdrażanie zintegrowanego podejścia zdolnego do powiązania najbardziej zaawansowanej dostępnej wiedzy. Przy zastosowaniu modelowania ekologicznego oraz podejścia GIS, zostanie wygenerowane narzędzie Systemu Wspierania Decyzji (DSS). Narzędzie to (samo noszące nazwę EULAKES) powiąże zaawansowaną wiedzę naukową oraz społeczności lokalne.

DSS będzie się opierać na głębokich badaniach statusu środowiskowego oraz na ocenie ryzyka w scenariuszach zmian klimatycznych, a także będzie promować zrównoważone zarządzanie poprzez uruchomienie sieci pomiędzy Administracją Środowiska, Instytutem Naukowym oraz Lokalnymi Politykami i decydentami. Strategie łagodzenia skutków i adaptacji przygotowywane dla wsparcia decydentów zostaną opracowane z różnymi możliwymi przyszłymi scenariuszami. Metoda i podejście EULAKES doprowadzą do przygotowania katalogu potencjalnych środków łagodzenia i adaptacji, integracji metod i doświadczeń na skalę lokalną i europejską, wdrożenia działań pilotażowych, zarządzania środowiskowego, komunikacji i rozpowszechniania. EULAKES będzie mieć bezpośredni wpływ na zbiornik wodny i planowanie przestrzenne dla wszystkich badanych obszarów.

Podsumowanie działań:

EULAKES - Jeziora Europejskie pod wpływem Zewnętrznych Czynników Środowiskowych (wspieranie zarządzania jeziorami w celu łagodzenia oddziaływania zmian klimatycznych). Projekt ma na celu wsparcie zrównoważonego zarządzania jeziorami Europy Środkowej poprzez promowanie kombinacji oceny wrażliwości i oceny ryzyka, monitoringu i partycypacyjnego planowania, dla rozwiązywania problemów związanych ze zmianami klimatycznymi i innymi zewnętrznymi czynnikami środowiskowymi. Poprzez transnarodowe partnerstwo obejmujące 4 jeziora środkowoeuropejskie (Jezioro Garda, Jezioro Balaton, Jezioro Neusiedl, Jezioro Charzykowskie), o rożnej charakterystyce oraz łączące badania naukowe i lokalne społeczności, projekt integruje ochronę wrażliwych ekosystemów jezior z rożnymi typami użytkowania (np. turystyka, rolnictwo, itp.). Dla osiągnięcia tego celu, projekt: (i) wspiera rozwój i wdrażanie długoterminowych planów zarządzania jeziorami, które podkreślają ochronę zasobów naturalnych, zarządzanie i adaptację, (ii) promuje zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi jezior poprzez nowatorską platformę z udziałem wielu interesariuszy, (iii) buduje świadomość wśród lokalnych społeczności i rożnych sektorów gospodarczych i politycznych, oraz (iv) poprawia współpracę z innymi regionami jezior Europy Środkowej.

Okres pierwszych sześciu miesięcy poświęcono głównie na uruchomienie zespołu Projektu, wybranego w toku kilku przetargów.

Trwa w tej chwili wdrożenie istniejących systemów monitoringu oraz oceny wrażliwości i ryzyka. W krajach partnerskich zaangażowanych w realizację projektu zostało wprowadzone podejście oparte na Indeksie Funkcjonowania Stref Brzegowych (SFI), poprzez szkolenia oraz zastosowanie tego nowoczesnego podejścia.

W trakcie dyskusji wśród partnerów, a także wśród innych interesariuszy, znajduje się opracowanie scenariuszy zmian klimatycznych oraz modelu EULAKES.

Trwają paleolimnologiczne kampanie terenowe w każdym z jezior włączonych w realizację projektu i pierwsze wyniki będą dostępne w ciągu następnych miesięcy.

W następnym okresie projekt skupi się na uruchomieniu działań w zakresie Zarządzania w celu włączenia lokalnych społeczności żyjących wokół zbiorników jezior w problematykę ryzyka środowiskowego i zmian klimatycznych.

Strona przechowuje oraz uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej w urządzeniu użytkownika wykorzystując mechanizm plików Cookies. Akceptacja lub brak zgodny na wykorzystywanie plików Cookies odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Nie pokazuj więcej tego komunikatu