Interreg Europa Środkowa – otwarcie rejestracji na seminarium informacyjne (10.10.2017, Warszawa)

Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza na seminarium informacyjno-szkoleniowe przygotowujące polskie instytucje do trzeciego naboru wniosków w programie Interreg Europa Środkowa. Spotkanie odbędzie się 10 października br. w Warszawie.


Szczegóły organizacyjne i program pobierz

Na program seminarium składają się dwie części :
I - prezentacja oferty programu, zasad realizacji projektów i przykładów projektów realizowanych przez polskie instytucje;
II- sesja w języku angielskim (z symultanicznym tłumaczeniem na polski) adresowana przede wszystkim do instytucji zainteresowanych składaniem wniosków w trzecim naborze; ta część spotkania poświęcona będzie szczegółowej analizie tematycznej poszczególnych priorytetów programu i prowadzona będzie przez ekspertów ze Wspólnego Sekretariatu Interreg Europa Środkowa.


Spotkanie będzie miało interaktywny charakter; zaplanowano wiele możliwości zadawania pytań.
Udział w seminarium jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.
Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu na spotkanie.

Dodatkowe informacje
- Program Interreg Europa Środkowa w pigułce
- Informacje o trzecim naborze wniosków w języku angielskim i w języku polskim
- Więcej informacji o programie:
- oficjalna strona programu
- informacje po polsku
- Przykłady projektów realizowanych z udziałem polskich instytucji

FORGET HERITAGE

Projekt poszukuje metody zwiększenia potencjału sektora publicznego i prywatnego w zakresie zrównoważonego rozwoju za pomocą zasobów i dziedzictwa kulturowego w krajach Europy Środkowej. W wielu miastach znajdują się nieużywane zabytkowe budynki (dawne fabryki, szpitale, szkoły, koszary), będące częścią historii społeczności lokalnych. Obecnie pamięć o ich zabytkowym charakterze zanika, a same budynki wywierają negatywny wpływ na terenu otaczające, tworząc „luki urbanistyczne”. Celem projektu jest promowanie współpracy pomiędzy uczestniczącymi miastami w celu opracowania innowacyjnych, zrównoważonych i możliwych do powielania modeli zarządzania współpracą publiczno–prywatną w odniesieniu do opuszczonych obiektów historycznych (uznanych za obiekty dziedzictwa kulturowego) w drodze waloryzacji poprzez powołanie spółek kulturowych i kreatywnych.

Partnerzy z Polski, Włoch, Słowenii, Niemiec, Chorwacji, Czech i Węgier dysponują łącznie budżetem w wysokości 2 482 000 euro.

FABLAB NET

Projekt zrzesza laboratoria produkcyjne. Są to platformy prototypowania technicznego służące innowacyjności i wynalazczości, zachęcające do innowacji. Laboratoria przemysłowe mają za zadanie tworzyć personalizowane, unikalne przedmioty codziennego użytku, które nie powstają w drodze masowej produkcji. Zadaniem projektu jest rozbudowa międzynarodowych powiązań stowarzyszonych FabLabów z uczelniami i biznesem tak, aby wspólne konstruować innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne, zaś ambicją projektu jest umocnienie pozycji laboratoriów przemysłowych w biznesie. Laboratoria przyczyniają się do realizacji inteligentnego wzrostu opartego na włączeniu społecznym poprzez zmniejszanie nierówności w regionach w dziedzinie innowacji. Prototypy nowych produktów powstałych w FabLabs mogą stać się opłacalnymi i konkurencyjnymi produktami powszechnie dostępnymi na rynku Europy Środkowej.

W projekcie biorą udział partnerzy z Austrii, Chorwacji, Rep. Czeskiej, Niemiec, Węgrzech, Włoszech, Polski, Słowacji i Słowenii. Całkowity budżet projektu to 2 685 782,95 euro.

LUMAT

W ramach projektu polski beneficjent uzdrowi zwałowisko toksycznych odpadów pogórniczych, znajdujące się niemal w centrum miasta. Rewitalizację całych hektarów terenów skażonych umożliwi eksperymentalne sadzenie roślin wchłaniających metale ciężkie. Takich hałd odpadów na terenie Rudy Śląskiej znajduje się trzydzieści. Do każdej z nich może zostać zastosowane rozwiązanie testowane dzięki programowi Interreg Central Europe. Działania pilotażowe zostaną przeprowadzone również w innych krajach europejskich na podobnie zagrożonych terenach. Zadaniem partnerów będzie porównanie rezultatów i wspólne ustalenie najlepszego sposobu na uzdrawianie zwałowisk odpadów. Metodę tę będzie można zastosować do 30 hałd w Rudzie Śląskiej, 180 hałd w 6 innych miastach europejskich biorących udział w projekcie oraz do innych hałd poprzemysłowych. Partnerem wiodącym projektu jest polski Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

W ramach projektu partnerzy z 7 państw (Austrii, Republiki Czeskiej, Niemiec, Polski, Włoch, Słowacji i Słowenii) dysponują łącznie budżetem w wysokości 2 500 100 euro.

GEOPLASMA-CE

GeoPlasma-CE promuje technologię płytkiej geotermii, pozwalającej na wykorzystywanie gorącej wody z wnętrza ziemi dla celów grzewczych. Projekt przybliża władzom publicznym strategie czerpania tej energii, ponieważ jest ona odnawialna i nieszkodliwa dla środowiska. Co więcej, na terenie Polski warunki do korzystania z energii geotermalnej są wyjątkowo sprzyjające. Na 40% powierzchni naszego kraju jest to metoda grzewcza bardziej opłacalna od konwencjonalnych systemów.

Zadaniem partnerów projektu jest:

1. uruchomienie portalu wspierającego proces decyzyjny budowy instalacji geotermalnej,
2. wypracowanie prototypu międzynarodowych standardów strategii planowania, mapowania i monitorowania źródeł energii geotermalnej,
3. Stworzenie strategii wykorzystania płytkich odwiertów geotermalnych dla sześciu stref pilotażowych.

GeoPlasma-CE gromadzi najbardziej aktualną wiedzę ekspercką z zakresu płytkich odwiertów geotermalnych, aby w sześciu strefach pilotażowych zmotywować władze lokalne do codziennego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.

Polska strefa pilotażowa to teren miasta Kraków. W projekcie biorą udział partnerzy ze Słowacji, Słowenii, Niemiec, Republiki Czeskiej i Austrii. Budżet projektu to 2 896 081 euro.

Dodatkowe informacje

  • Rodzaj wydarzenia: Konferencja
Formularz rejestracji na konferencję

Strona przechowuje oraz uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej w urządzeniu użytkownika wykorzystując mechanizm plików Cookies. Akceptacja lub brak zgodny na wykorzystywanie plików Cookies odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Nie pokazuj więcej tego komunikatu